Stížnost výrobci

Jak poslat stížnost přes aplikaci

Obsahuje PALMOVÝ OLEJ

Pokud produkt obsahuje palmový olej, objeví se vám na displeji obrázek níže. Za větou: "Chcete poslat stížnost výrobci?", klikněte na slovo "Stížnost". Na displeji se vám zobrazí emailový formulář viz obr. vpravo. Pokud se vám věta o stížnosti neobjeví, je to z důvodu, že aplikace ještě nemá na výrobce emailový kontakt. Děkujeme za pochopení, brzy jej doplníme. 

Doplňte jen svůj EMAIL

Text a předmět zprávy výrobci v emailovém formuláři je předefinován (celé znění najdete dole pod obrázky). Prakticky doplníte jen svůj email a potvrdíte tlačítkem OK. K dalšímu skenování výrobků se vrátíte šipkou na displeji vlevo nahoře nebo budete automaticky přesměrováni.

Děkujeme. Vaše stížnosti vytváří na výrobce tlak, aby ustoupili od používání palmového oleje. Není to marné, měsíčně je přes aplikaci posláno 400 stížností!

Text stížnosti výrobci

je v aplikaci předdefinován

Vážený výrobce/prodejce

právě jsem si nekoupil jeden z Vašich produktů, protože obsahuje palmový olej. Užívání této kontroverzní suroviny je velmi nezodpovědné a výmluvy výrobců, jak obhájit své ekonomické zájmy jsou neomluvitelné.

Než odpovíte některým ze standardizovaných odpovědí, projděte si podněty, nad kterými byste se měli zamyslet a prosím, vezměte na vědomí, že vaše odpověď může být zveřejněna:

1. Větší výtěžnost palmy olejné je relativní. Ve výpočtu výtěžnosti není obvykle zahrnuta časová kontinuita, tzn. že se nezohledňuje plodnost palmy, která začíná po 5.-7. roce od výsadby nebo že klesá produktivita po 15. roce od výsadby. Půda po dokončení cyklu palmy je zdevastovaná, což poznamenává plodnost následné generace palem. Odlesněním deštného pralesa, nejbohatšího ekosystému naší planety, navíc dochází k nesrovnatelně větší ztráty biologické rozmanitosti (biodiverzity) než jak je tomu v případě olejů, produkovaných v zemích mírného pásma. Více zde: https://www.laudatosi.cz/dalsi-argumenty/

2. RSPO povoluje velkoplošné používání pesticidů a průmyslových hnojiv.. To ve svém důsledku ničí nejen půdu a vodní toky, ale I moře a korálové útesy. Více zde: www.laudatosi.cz/rspo-certifikace/

3. V případě porušení principů RSPO certifikace se daná společnost může vyplatit formou kompenzace, místo toho, že by o certifikát přišla. To svádí k nepovolenému chování, které spoléhá na to, že se na porušení nepřijde, a když přece, tak se zaplatí kompenzace.

4. RSPO certifikace je náročná a drahá, že si ji mohou dovolit převážně velké koncerny. Malí rolníci si certifikaci nemohou dovolit a to dokonce ani v případě, že palmu olejnou pěstují v souladu s pravidly udržitelného rozvoje. Systém certifikace je tedy šitý pouze na míru velkých nelítostných hráčů.

5. Díky palmovému byznysu se nemají místní lidé nutně lépe (zaměstnanost a životní podmínky). Před příchodem plantáží se zdejší rolníci živili pěstováním rýže, manioku, batátů, zeleniny, luštěnin a ovoce. Olejná palma přináší sice větší zisky než tyto plodiny, ale vyžaduje méně pracovní síly, umožní tedy zaměstnat jen některé z rolníků. Navíc jejich vykoupená půda přestává produkovat potraviny. Ty se musejí dovážet, jejich ceny rostou a tím pádem rostou i životní náklady těmto nezaměstnaným rolníkům. Co na to říkají? Přečtěte si přímé svědectvínebo shlédněte dokument Zelená poušť:

Naším cílem není certifikaci RSPO zavrhnout. I my ji považujeme za slibnou cestu k narovnání vztahů mezi obchodem a přírodou, nicméně nikoli za stávajících podmínek. Palmový olej, dodávaný korporacemi, sdruženými v RSPO prozatím nesplňuje principy a kritéria ekologicky zodpovědné produkce. Spousta výrobců se vymlouvá, že nemohou výrobu změnit z toho nebo onoho důvodu. Věřím, že jsou specifické produkty, u kterých by byla náhrada za lokálně pěstovaný olej velmi náročná, avšak u většiny produktů to tak není. Například společnost Emco přistoupila ke kompletní změně na bezpalmovou výrobu.

Přehodnoťte prosím své počínání a přestaňte používat tuto kontroverzní surovinu dříve, než nezbude nic k záchraně.

Děkuji.