Klimatická pouť

Z Vatikánu přes Česko do Katowic na klimatickou konferenci

Jak je možné se připojit

 • Modlitbou nejen za poutníky, ale za moudrá řešení vedoucí k čistší planetě a k ochraně životního prostředí nejen ve vyspělých, ale také v rozvojových zemích.
 • Připojte se k pouti a jděte kus cesty s poutníky

Cesta poutníků je rovněž inspirovaná encyklikou papeže Františka Laudato Si. Zatímco změna klimatu způsobuje běsnění bouří, rozšiřování pouští a zvedání hladin moří, jsou lidé vyzýváni k odpovědnému rozhodování v lásce a smíru.

Jak se zapojila naše organizace ?

Zajišťujeme poutníkům na české straně

 • místa přespávání
 • stravování
 • setkání s místními komunitami

Smysl cesty

Smyslem poutě je upozornit na Konferenci o klimatické změně v Katowicích ( 2. - 14. 12. 2018)

Poutníky spojuje boj za klimatickou spravedlnost, společně volají po:

 • vzniku ambiciózních globálních pravidel, která zajistí rychlé ukončení éry fosilních paliv
 • přechodu k ekonomice čisté energie
 • po integrální ekologii, která zahrnuje individuální i sociální dimenze

Podrobnosti ke klimatické pouti naleznete zde:

Setkání s poutníky v Brně

popovídat si a něco se dovědět

 • v pondělí 26.11.2018
 • začátek ve 20:15 až dorazí poutníci přicházející z města Kuty ze Slovenska
 • v Community College CDM Petrinum (Veveří 15, 602 00 Brno)
 • překladatel zajištěn ;-)