Modleme se za Zemi

společně s celým světem 

Z encykliky Laudato Si

Nejvyšší Pane, přítomný v celém vesmíru i v tom nejmenším ze svých tvorů, Ty, který zahrnuješ svojí něhou všechno co existuje, sešli na nás sílu svojí lásky, abychom pečovali o život a krásu. 

Zaplav nás pokojem, abychom žili jako bratři a sestry a nikomu neškodili. 

Otče chudých, Pomoz nám vykoupit ty, kdo jsou na této zemi opuštěni a zapomenuti a kteří jsou v tvých očích tak drahocenní. Ozdrav náš život, abychom chránili svět a nepustošili jej, abychom rozsévali krásu a nikoli znečištění a zkázu. 

Dotkni se srdcí těch, kdo hledají pouze výhody na úkor chudých a této země. Nauč nás objevovat hodnotu každé věci, rozjímat s úžasem, poznávat, že jsme na naší cestě k tvému nekonečnému světlu hluboce spojeni se všemi tvory. 

Díky, že jsi s námi po všechny dny. Buď nám, prosím, oporou v našem boji Za spravedlnost, lásku a pokoj.