Snižujme CO2 stopu

Nesvádějme to jen na velké podniky a hledejme vlastní rezervy

Jak na redukci naši CO2 stopy

Uhlíková stopa je nástroj k měření dopadů lidských aktivit na životní prostředí vyjadřovaný v ekvivalentech oxidu uhličitého CO2


Spočtěte si svou CO2 stopu

Pár čísel

Na jednoho Čecha připadá skoro 11 tun CO2 ročně

Téměř každá aktivita od dopravy po jídlo uvolňuje přímo nebo nepřímo skleníkové plyny. Stále narůstající množství skleníkových plynů vyprodukovaných lidskou činností nese velký podíl na globální klimatické změně a jiných ekologických problémech, které čím dál, tím víc devastují naši planetu.


Státy Evropské unie a USA obývá asi 840 milionů lidí, tedy přibližně 1/9 světové populace. Tato devítina je však zodpovědná za více než 52 % emisí CO2, které lidstvo napumpovalo do atmosféry. Na každého Čecha tak ročně připadá necelých 11 tun CO2 (průměr v Evropské unii je necelých 7 tun), přitom v Indii je to méně než dvě tuny a v Keni jen tři sta kilogramů na občana za rok1