Zátoka nosatých opic

Podporujeme aktivity vedoucí k ochraně zbývajicí přírody v Blalikpapanském zálivu.

Březen 2020 v Zátoce nosatých opic

Pandemie virózy COVID-19 mění životy všech i v Balikpapanském zálivu. Vláda prosazuje zákaz veřejného shromažďování a snaží se přesvědčit občany, aby zůstávali doma. I my jsme uzavřeli naši kancelář v Balikpapanu a pozastavili vzdělávací program na školách i studentské výzkumné projekty. Přišli jsme i o některé finanční zdroje. Přírodě však pandemie však přináší i jistou úlevu. Je naděje, že bude v důsledku nastávající ekonomické krize zrušen i plán na přemístění hlavního města Indonésie do Balikpapanského zálivu. Obrovské finanční prostředky potřebné pro tento plán by byly lépe využity k boji s infekcí a ke zlepšení systému zdravotní péče v zemi.

1. Přemístění hlavního města může být kvůli pandemii COVID-19 zrušeno

Následkem pandemie COVID-19 je i na pozadí probíhající krize v podobě hospodářské recese. Ujang Komaruddin, politický pozorovatel, v jednom z posledních uveřejněných rozhovorů k tomuto tématu prohlásil, že vláda bude muset přehodnotit důležitost velkých národních projektů, včetně přemístění indonéského hlavního města na Kalimantan. Podle něj není dobré pokračovat v tomto plánu v této obtížné době, kdy by velký díl státního rozpočtu měl být použit k řešení následků pandemie COVID-19. Proto je vhodné plán přemístění zrušit. Mediální kampaň ohledně nového hlavního města poté utichla. Pro křehký ekosystém Balikpapanského zálivu ohrožený tímto megaprojektem by to byla velmi dobrá zpráva!

2. Spekulanti stále skupují pozemky kolem plánovaného hlavního města

Ačkoli by plán přemístění hlavního města mohl být kvůli pandemii COVID-19 zrušen, spekulanti s pozemky neztrácejí naději a nadále svými aktivitami ohrožují zbytky přírody kolem zálivu. Od chvíle, kdy vláda oznámila plán přemístění hlavního města na Východní Kalimantanu, začali ve velkém skupovat pozemky v širokém okolí plánovaného hlavního města. Náš investigativní tým nalezl v mangrovech kolem vesnice oblasti Sepaku mnoho nových cedulí se jmény těch, kdo si les nárokují. Lesy podél některých břehů byly i vykáceny a ačkoli zatím nevíme, kdo a za jakým účelem břehy odlesnil, jde i zde téměř jistě o spekulace s pozemky.


3. Setkání EIA ohledně nové rafinérie na palmový olej

Kancelář pro životní prostředí provincie Východní Kalimantan byla nucena uspořádat veřejné setkání za účelem revize dokumentu EIA (vyhodnocení vlivů na životní prostředí) pro výstavbu nové rafinerie palmového oleje společnosti PT Wahana Prima Sejati na pobřeží zálivu, kterou náš investigativní tým zdokumentoval minulý měsíc. Jednání proběhlo ještě před zavedením preventivních opatření proti šíření COVID-19 a zúčastnil se ho i náš právní tým, který přednesl 8 klíčových bodů odmítnutí stávajícího dokumentu EIA. Byl mezi nimi například nesouhlas se zařazením mangrovových porostů do území koncese, ve které je povolena průmyslová aktivita. Dále odmítnutí budování systému pilotů pomocí pneumatických systémů, neboť hluk, způsobený zatloukáním pilotů může dezorientovat a nevratně poškodit sluchový aparát delfínů a dugongů. Ačkoli se setkání zúčastnilo mnoho ochránců přírody, byli bohužel stále mnohonásobně přečísleni zainteresovanými osobami, které se snaží investici prosadit a moderátor celé diskuse (ředitel kanceláře pro životní prostředí města Balikpapan) jednoznačně stranil společnosti PT Wahana. Z důvodu neférového jednání Kanceláře pro životní prostředí byl dokument EIA nakonec schválen, bez ohledu na mnoho pochybení, na která jsme poukazovali. V tuto chvíli je tedy převaha na straně společnosti PT Wahana, která dostala zelenou ke zničení další části pobřeží zálivu. I jejich aktivity jsou však nyní v důsledku pandemie COVID-19 dočasně pozastaveny.

4. Vzdělávací program byl dočasně pozastaven

Až do začátku března se Anna z organizace NGO Landing věnovala vzdělávání místních studentů v zátoce Balikpapan; poté došlo k uzavření škol v zájmu minimalizace šíření koronaviru. S výukou bude pokračovat ihned, jakmile se podmínky zcela stabilizují, což ale dost možná bude až v novém školním roce. Anna v mezičase vyhodnocuje již dokončené aktivity a připravuje vzdělávací programy na nadcházející rok, kdy bychom chtěli naše kurikulum rozšířit i na nižší stupeň základních škol a na mateřské školky.