Začít u sebe...

...třeba tam, kde je to pro nás nejsnazší

Celosvětový objem plastového odpadu činí 300 milionů tun. Znečištění plasty způsobuje ročně úhyn milionu mořských ptáků a 100.000 mořských savců.

Jak souvisí potraviny s dopadem na životní prostředí? Průmyslové velkochovy vyprodukují větší množství škodlivých emisí než celosvětová silniční doprava.

Palmový olej najdeme v Evropě téměř v 50% balených potravin, v kosmetice i palivu. Jeho vysoká spotřeba má na svědomí kácení pralesů a pokles biodiverzity.

Na každého Čecha ročně připadá vyprodukování téměř 11 tun CO2 (průměr v EU je pod 7 tun), v Indii je to pod 2 tuny a v Keni jen 300g CO2 na občana za rok.

Proč tolik nakupujeme, když nakonec mnoho vyhazujeme? Průměrný Evropan vyhodí ročně 96 - 115 kg jídla. Průměrný Američan ročně odloží 36 kg oblečení - 85% z toho skončí na skládkách.

"Nikdy nepochybujte o tom, že by malá skupina přemýšlivých, odhodlaných lidí nemohla změnit svět. Ve skutečnosti je to jediná věc, která ho kdy měnila." (Margaret Meadová)

Modlitba za pralesy