Zátoka nosatých opic

Podporujeme aktivity vedoucí k ochraně zbývající přírody v Blalikpapanském zálivu.

Ve spolupráci s českým primatologem, zoologem a ochráncem indonéského životního prostředí Mgr. Stanislavem Lhotou, Ph.D. se zasazujeme o ochranu životního prostředí primáta Kahau nosatého a dalších divokých zvířat, jejichž výhradním domovem jsou nížinné deštné pralesy na Borneu. Na úkor těchto pralesů i tradičního obdělávání zemědělské půdy jsou v obrovském měřítku zakládány plantáže palmy olejné, takže o svůj životní prostor přicházejí nejen orangutáni, kahau a jiná divoká zvířata, ale také místní komunity lidí. Na těchto stránkách Vám budeme zprostředkovávat zprávy z aktivit, které tento veliký ochránce životního prostředí publikuje.

 


Kde se zátoka nosatých opic nachází? Najdete ji poblíž velikého města Balikpapan, ve kterém ústí do moře stejnojmenná Balikpapanská zátoka.


Kahau nosatý

v Balikpapanském zálivu

Kahau nosatý z čeledi kočkodanovití obývající výhradně deštné pralesy ostrova Borneo je denní vzrostlá opice žijící převážně na stromech.  Hlavním rozlišovacím znakem samců od samic je vzhled jejich nosů, zatímco samec má převislý nos tvaru okurky dlouhý až 10 cm, samice má nos krátký, otočený nahoru. Na hřbetě má srst cihlově červenou, končetiny má šedivé, spodek těla a ocas krémový, obličej mívá zbarven do červena. Je nápadný svým vystouplým břichem 

Zprávy ze zátoky nosatých opic


Dění za měsíc listopad a prosinec 2020

Sčítání populace kahau nosatých v Balikpapanském zálivu je téměř u konce. Od roku 2017, kdy Tadeáš Toulec začal svou studii monitoringu kahau v zátoce, bylo již prozkoumáno 95% vhodného biotopu na území zálivu. Hnědouhelný terminál na řece Lob ukončil provoz. Několik dalších překladišť hnědého uhlí bylo opuštěno už dříve a existuje naděje, že budou narušené břehy řek ponechány přirozené obnově. Jiné zprávy jsou však méně příznivé. Znovu se vynořilo kontroverzní téma výstavby přístupové silnice k mostu na ostrově Balang. Ochránci přírody jsou znepokojeni nepříznivými dopady tohoto megaprojektu, do plánování však nebyli zapojeni. Také navrhované změny provinčního územního plánu pro moře a pobřeží, které měly podpořit ekonomiku rybářských komunit a ochranu přírody, byly zamítnuty ve prospěch průmyslového rozvoje. Pandemie Covid-19 i v Indonésii nadále pokračuje, což nevíce postihuje náš program environmentální výchovy na školách. Ten zůstává přerušen už od března 2020. Více informací uvnitř článku...

Dění za měsíc říjen 2020

V Balikpapanském zálivu i nadále pokračuje sčítání populace opic kahau nosatých. Během nějse podařilo získat i první jasné fotografie kočky plochočelé a definitivně tak doložit existencitohoto vzácného druhu v ekosystému pobřežních mangrovů. Publikovali jsme také výsledky 15let sledování populace delfínů orcel tuponosých v zálivu. Zatímco mezinárodní ochranářskáveřejnost pokračuje v boji proti výstavbě rafinerie palmového oleje na pobřeží zálivu, přidali semístní aktivisté v Balikpapanu k protestům nevládních organizací po celé Indonésii proti návrhunového kontroverzního zákona, který má podpořit investiční toky na úkor ochrany zájmů místních komunit. Více informací uvnitř článku...

Dění za měsíc srpen a září 2020

Náš indonéský tým dál pokračuje v hodnocení početnosti populace kahau nosatého v Balikpapanském zálivu. Podařilo se odhalit další případy odlesňování a vypalování pobřežních lesů, bohužel se však nedaří sjednat nápravu. I nadále pokračuje snaha o zanesení větší rozlohy chráněných území do nového územního plánu pro pobřežní a mořské oblasti. Více informací uvnitř článku...

Dění za měsíc červenec 2020

Pademie Covid-19 sice ještě zdaleka není zažehnaná, počet případů v Indonésii dál rychle narůstá, ale krátké období, během kterého díky karanténním opatřením ustaly lidské aktivity a přírodě bylo dopřáno trochu odpočinku, je již dnes za námi. Destruktivní projekty v Balikpapanském zálivu jsou nyní jeden po druhém obnovovány a snaží se dohnat zameškaný čas. Blížící se období sucha navíc znamená zvýšené riziko toho, že bude coby nástroj ničení lesa využíván oheň. Více informací uvnitř článku...

Dění za měsíc červen 2020

Červen přinesl jednu dobrou zprávu. Z několika možných plánů výstavby přehrady na řece Sepaku nakonec zvítězil ten, který pro přírodní ekosystém Balikpapanského zálivu nepředstavuje vážné nebezpečí. Indonésie už pomalu uvolňuje opatření která mají zabránit šíření viru Covid-19. Zatímco školy stále zůstávají zavřené, do zálivu se vrátily pontony naložené hnědým uhlím, v řekách opět plavou odpadky, továrny běží naplno a spekulanti s pozemky vypalují prales. I přes trvající pandemii se v novinách znovu objevují články, propagující přesun hlavního města Indonésie do Balikpapanského zálivu. Více informací uvnitř článku...

Dění za měsíc květen 2020

Počet nakažených virem Covid-19 v Indonésii dál stoupá, hranice zůstávají uzavřené, děti nechodí do škol, studenti se nemohou věnovat terénnímu výzkumu, úřady fungují jen "napůl" a shromažďování občanů dál podléhá řadě omezení. V Balikpapanském zálivu tato krize utlumila jak ochranářské aktivity, tak na druhé straně i některé developerské záměry, které zátoku ohrožují. Ne všechno dění ale ustalo, naopak, Balikpapanský záliv i v době pandemie zůstává "vroucím kotlem" ochrany indonéské přírody! Více informací uvnitř článku...

Dění za měsíc duben 2020

V dubnu 2020 měla začít jedna z hlavních událostí tohoto roku - historicky první sčítání všech skupin opic kahau nosatých na území celého Balikpapanského zálivu. Jde o kriticky důležitý projekt vzhledem k plánu na výstavbu nového hlavního města Indonésie na území zálivu. Developeři se sice zavazují, že populace kahau nosatých nebude výstavbou města nijak omezena, nicméně pokud chybí detailní údaje o výskytu těchto opic na území budoucího města, bude velmi snadné jejich existenci popřít. Pandemie Covid-19 sice plány na výstavbu města zbrzdila, stejně tak ale zbrzdila i ochranářské snahy, které se snaží zabránit všem jeho negativním dopadům tohoto developerského megaprojektu. Kvůli pandemii totiž do zálivu nemůže přijet žádný ze zahraničních ani indonéských student z veškerá práce tak stojí na našem místním týmu. Více informací uvnitř článku...

Dění za měsíc březen 2020

Pandemie virózy COVID-19 mění životy všech i v Balikpapnském zálivu. Vláda prosazuje zákaz veřejného shromažďování a snaží se přesvědčit občany, aby zůstávali doma. I my jsme uzavřeli naši kancelář v Balikpapanu a pozastavili vzdělávací program na školách i studentské výzkumné projekty. Přišli jsme i o některé finanční zdroje. Přírodě však pandemie však přináší i jistou úlevu. Je naděje, že bude v důsledku nastávající ekonomické krize zrušen i plán na přemístění hlavního města Indonésie do Balikpapanského zálivu. Obrovské finanční prostředky potřebné pro tento plán by byly lépe využity k boji s infekcí a ke zlepšení systému zdravotní péče v zemi. Více informací uvnitř článku...

Dění za měsíc leden a únor 2020

Spor o přemístění indonéského hlavního města z přelidněné Jakarty do východního Kalimantanu ještě zdaleka nekončí. Čím dál víc se ukazuje, že zelená koncepce výstavby nového hlavního města je spíš prázdným slibem než reálným plánem. Strategické posouzení vlivů celého megaprojektu na životní prostředí pomohlo odhalit, jak velkou hrozbu představuje tento plán pro pobřežní ekosystémy Balikpapanského zálivu. Hlavni město však není jediným projektem, který zátoku ohrožuje. V době, kdy se náš tým zapojil třetím ročníkem kuchařské soutěže k oslavám Mezinárodního dne bez palmového oleje, probíhala právě na pobřeží výstavba další rafinérie palmového oleje, která se zahryzává hluboko do životního prostoru kahau nosatých a dalších obyvatel mangrovových pralesů. Více informací uvnitř článku...

Dění za měsíc prosinec 2019

Žhavým tématem ve všech médiích se v prosinci stala debata kolem kontroverzního plánu prezidenta Jokowi na přestěhování indonéského hlavního města do Balikpapanského zálivu. Mnoho ekologických aktivistů odmítá přemístění hlavního města na východní Kalimantan kvůli ničivým dopadům nekontrolovaného rozvoje průmyslu a dopravní infrastruktury i kvůli masivní vlně migrace, které by nevyhnutelně nastaly. Jedním z navržených projektů spojených s přesunem hlavního města je výstavba přehrady na řece Sepaku. Přehrazení řeky Sepaku by mohlo přímo ohrozit ekosystém v Balikpapanském zálivu, zejména populace kahau nosatých. Více informací uvnitř článku... 

Dění za červenec, srpen a září 2019

Standa nás v této zprávě informuje, že žádost o změnu návrhu územního plánu byla podpořena stávkou rybářů, kdo se zůčastnil orientačního běhu, že záliv ohrožují kromě palmářů také katastrofální lesní požáry a také šokující zprávu, že v Balikpapanském zálivu má vzniknout nové hlavní město Indonesie. Více informací uvnitř článku...