Zátoka nosatých opic

Podporujeme aktivity vedoucí k ochraně zbývajicí přírody v Blalikpapanském zálivu.

Říjen 2020 v Zátoce nosatých opic

V Balikpapanském zálivu i nadále pokračuje sčítání populace opic kahau nosatých. Během něj se podařilo získat i první jasné fotografie kočky plochočelé a definitivně tak doložit existenci tohoto vzácného druhu v ekosystému pobřežních mangrovů. Publikovali jsme také výsledky 15let sledování populace delfínů orcel tuponosých v zálivu. Zatímco mezinárodní ochranářská veřejnost pokračuje v boji proti výstavbě rafinerie palmového oleje na pobřeží zálivu, přidali se místní aktivisté v Balikpapanu k protestům nevládních organizací po celé Indonésii proti návrhu nového kontroverzního zákona, který má podpořit investiční toky na úkor ochrany zájmů místních komunit.

1. Rainforest Rescue spouští petici za zastavení stavby rafinerie palmového oleje

Zatímco náš tým pod záštitou Mezinárodní koalice proti palmovému oleji (POWI) pokračuje ve  vyjednávání s Kulatým stolem pro udržitelný palmový olej (RSPO) ve věci zastavení výstavby rafinerie palmového oleje v oblasti cenného pralesa na pobřeží Balikpapanského zálivu,
zahajuje naše spřátelená organizace Rainforest Rescue frontálnější útok, jehož součástí je i popisová petice. Děkujeme všem, kteří již tuto petici podpořili. Lze ji i nadále podepisovat zde: https://www.rainforest-rescue.org/petitions/1226/stop-the-destruction-of-borneosproboscis-monkey-forest . Ačkoli podpisů poměrně rychle přibývá, korporace First Resources Limited i nadále pokračuje v ničení pobřeží na území své koncese.

2. Byly publikovány výsledky 15ti let sledování populace delfínů orcel tuponosých

Danielle Kreb a její tým zveřejnili výsledky dlouholetého sledování populace delfínů v Balikpapanském zálivu. Jejich článek v časopise Frontiers of Marine Science (doi: 10.3389/fmars.2020.533197) dokládá, že orcely tuponosé (Orcaella brevirostis) čelí mnoha hrozbám kvůli změnám ekosystému, způsobeným lidskou činností. Danielle a její tým opakují průzkum delfínů zhruba v sedmiletých intervalech. Mezi lety 2000 až 2015 tak proběhly již 3 velké série a několik menších sčítání, po trasách, které ukazuje mapka vpravo. Počet zbývajících orcel byl odhadnut na 48 v roce 2008 a 69 jedinců v roce 2015. Z toho vyplývá, že populace delfínů je sice stabilní (neklesající), nicméně velmi malá a tudíž náchylná k vymření. Změny ve využívání pobřeží člověkem zásadně ovlivňují distribuci delfínů v zálivu. Orcely se rok od roku vice zdržují v severní části zálivu, která je relativně méně rušená průmyslovým rozvojem. Prostoru vhodného pro život delfínů tak v zálivu stále ubývá. Danielle a její tým proto navrhují změny územního plánování, které jsou nutné pro zajištění dlouhodobého přežití populace orcel. 

3. Během sčítání kahau nosatých byl potvrzen výskyt vzácné endemické kočky

Jak již bylo zmíněno v jedné z předchozích zpráv, spatřil Darman, koordinátor průzkumu kahau nosatých, v povodí řeky Riko vzácný druh endemické kočky, konkrétně kočku plochočelou (Prionailurus planiceps). Podařilo se mi ji dokonce i vyfotografovat, ale jen z dálky, takže si s jejím určením ani odborníci nebyli zcela jisti. Od té doby strávil Darman mnoho času prohledáváním mangrovů, aby kočku spatřil znovu. To se mu nyní podařilo, dokonce na stejném místě, kde ji viděl poprvé. Až dosud byli vědci přesvědčeni, že tato kočka běžně nešplhá na stromy. Je neočekávaným zjištěním, že v mangrovech byla vždy pozorována na stromě, kam se nejspíš uchyluje v době vysokého přílivu. Kočka plochočelá má šedé tělo, žlutou hlavu a menší velikost těla než průměrná domácí kočka.

4. Nový zákon staví podnikání před životní prostředí

Nově navržený kontroverzní indonéský souhrnný zákon (omnibus law) má podpořit podnikatelský sektor tím, že zjednoduší řadu dosavadních regulací, z nichž mnohé mají chránit zájmy místních komunit a životní prostředí. Kvůli urychlení toku investic tak například v některých případech nemusí být požadováno hodnocení vlivu projektů na životní prostředí. Mohlo by dojít i k ohrožení živobytí rybářů, zákon totiž nepočítá s pobřežními komunitami jako hlavními aktéry správy rybolovných zdrojů. Do popředí se dostávají spíše zájmy přístavů, průmyslu, reklamace, těžby nerostných surovin nebo cestovního ruchu. Návrh zákona také umožňuje přístup zahraničních plavidel k lovu ryb v indonéských teritoriálních vodách. Náš právní tým se připojil k aktivistům v celé zemí a podpořil kampaň proti tomuto kontroverznímu zákonu demonstrací před úřadem guvernéra Východního Kalimantanu.