Unilever

infolinka@unilever.com

Dobrý den,

Palmový olej je jedlý rostlinný tuk z plodů palmy olejné. Z oplodí palmy olejné se získává přibližně 40% oleje, jádro obsahuje okolo 50 % tuku. Proto je tato surovina velmi efektivním zdrojem tuků. Hektarový výnos oleje je přibližně 6 krát vyšší než v případě oleje řepkového, 8 krát vyšší než oleje slunečnicového a 10 krát vyšší než oleje sojového. Palmový olej patří mezi nejvíce využívané přírodní suroviny na světě. Podíl palmového oleje na celosvětovém trhu olejů činí přibližně 39%, přičemž se pěstuje pouze na 7% rozlohy plodin sloužících k získávání olejů a tuků.Téměř každý druhý potravinový produkt jej obsahuje: najdeme jej v margarinech, polévkách, omáčkách, bujonech, různých pomazánkách i zmrzlinách. V řadě případů v kombinaci s jinými oleji. Palmový olej slouží rovněž jako surovina pro jiná průmyslová odvětví. Jeho deriváty jsou využívány i v mýdlech, gelech, čisticích prostředcích a kosmetice. V poslední době také jako biopalivo v dopravě.Palmy rostou pouze v tropech. Indonésie a Malajsie jsou největšími exportéry palmového oleje (85 % z celosvětové produkce). Pěstování palmy olejné a zpracování dává práci i příležitost vyššího výdělku milionům drobných farmářů a podnikatelů. Dělníci pracující v Indonésii ve výrobě a zpracování palmového oleje si vydělají průměrně 36 euro denně, což je nepoměrně více v porovnání s platem 1,7 euro při zpracování rýže.Nešetrné pěstování může však vést k negativnímu sociálnímu vlivu na tamní obyvatele, biodiverzitu a životní prostředí(kácení či vypalování původních pralesů a vysazování plantáží palem, úbytek původní zvěře - gorily a spol., nerovné pracovní podmínky atd.).Palmu olejnou však lze pěstovat i udržitelným způsobem a to s ohledem na respektování a udržení všech 3 výše zmíněných aspektů.Unilever nakupuje přibližně 1,4 milionu tun palmového oleje a 0,2 milionu tun palmojádrového tuku, což představuje 3% podílu na trhu. Přibližně jedna třetina je využita při výrobě potravin, zbylé dvě třetiny při výrobě kosmetiky a čisticích prostředků.Společnost Unilever v roce 2010 přijala Plán udržitelného rozvoje, který si klade za cíl pomoci více než jedné miliardě lidí zlepšit jejich zdraví a hygienické podmínky, využívat 100 % zemědělských surovin z udržitelných zdrojů, zmírnit dopad na životní prostředí o celou polovinu a pomoci statisícům lidí zlepšit jejich životní podmínky do roku 2020. V rámci tohoto plánu se Unilever zavázal do roku 2015 odebírat 100 % palmového oleje z certifikovaných plantáží, na kterých jsou palmy olejné pěstovány udržitelným způsobem, kde je respektována tamní biodiverzita, práva dělníků a je minimalizován dopad na životní prostředí. Tento cíl byl naplněn koncem roku 2012 pro nativní palmový olej. Do konce roku 2014 se Unilever dále zavázal ke schopnosti doložit původ i u jednotlivých specifických druhů (frakcí) palmového oleje. Do roku 2020 veškeré druhy (frakce) palmového oleje používané v rámci surovinové základny výrobků společnosti Unilever budou pocházet z plně certifikovaných zdrojů pěstovaných na základě nejvyšších standardů udržitelného rozvoje.V roce 2004 se Unilever stal ve spolupráci s ochranářskou organizací WWF jedním ze zakládajících členů organizace Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), která se celosvětově snaží prosazovat udržitelné pěstování palmového oleje. Má více než 500 členů, mezi které patří farmáři, zpracovatelé, obchodníci, odběratelé, nevládní organizace, ekologická sdružení atd. Spoluprací a otevřeným dialogem prosazují zavedení certifikovaného palmového oleje a maximální rozšíření této certifikace. Primární snahou RSPO je zabránění dalšího kácení deštných pralesů a kladení důrazu na práva tamních dělníků, vlastníků půdy apod. Díky aktivitám RSPO je nyní již 40 % celosvětové produkce palmového oleje udržitelně pěstováno. Podle organizace WWF patří Unilever v přístupu k palmovému oleji mezi nejlépe hodnocené společnosti.

Zdroj: https://wwf.panda.org/what_we_do/footprint/agriculture/palm_oil/solutions/responsible_purchasing/palm_oil_buyers_scorecard_2013/scores_04112013_0848/Společnost Unilever využívá palmový olej pro výrobu některých potravin i kosmetických výrobků. Z potravin jsou to především rostlinné roztíratelné tuky, ale i polévky, omáčky, bujóny nebo zmrzlina. Palmový olej je důležitou součástí, neboť u výrobku formuje konečnou strukturu. Je velmi všestranný a univerzální, lze jej rozdělit jednoduchými fyzikálními postupy do různých frakcí a ty lze používat do různých aplikací. Pokud bychom přestali palmový olej používat, museli bychom ho něčím nahradit. Jeho vlastnosti jsou však natolik unikátní, že případná alternativní složka (jiný rostlinný olej) by si vyžádala mnohem větší prostor zemědělské půdy, na které by musela být pěstována. Palmový olej je nejefektivnější olej ze všech: průměrná úroda činí 4 tuny na hektar a některé oblasti a půdy umožňují získat až 8-9 tun palmového oleje. Výnos řepkového či sojového oleje činí pro srovnání 0,5 až 1,5 tun na hektar. To znamená, že jiný olej by v tomto případě vyžadoval mnohem větší půdní prostor a tím pádem větší vliv na životní prostředí.Na vaši otázku ohledně "zdravotní prospěšnosti" palmového oleje bychom si dovolili zmínit následující argumenty.
Palmový olej plní v margarinech (rostlinných roztíratelných tucích) funkci strukturního tuku. Každý margarin musí obsahovat určité procento pevného podílu za účelem dosažení požadovaných funkčních vlastností (textura, roztíratelnost, chuťové vjemy).
Z hlediska výživové hodnoty a vlivu na lidské zdraví má zásadní význam celkové nutriční složení daného výrobku, které je vždy u kvalitních margarínů od renomovaných výrobců uvedeno ve formě: celkový obsah tuku, nasycené mastné kyseliny, mononenasycené mastné kyseliny, polynenasycené mastné kyselin, případně další údaje jako obsah esenciálních mastných kyselin omega 3, omega 6. Nová legislativa bohužel nedovoluje informovat spotřebitele o obsahu transmastných kyselin. Vzhledem ke skutečnosti, že polynenasycené mastné kyseliny pomáhají udržovat správnou hladinu cholesterolu v krvi a tím i naše srdce zdravé, naopak nasycené mastné kyseliny a transizomery mastných kyselin hladinu cholesterolu zvyšují, je nutné věnovat větší pozornost podílu těchto klíčových mastných kyselin ve výrobku a řídit se jejich obsahem při výběru vhodného rostlinného tuku. Je tedy vždy důležité sledovat tabulku s výživovými údaji uvedenou na obalu výrobku a vybírat a upřednostňovat výrobky s nejvyšším obsahem polynenasycených mastných kyselin (včetně nutričně preferovaných omega 3 mastných kyselin) a nejnižším obsahem nasycených mastných kyselin. Pomoci spotřebiteli v rychlé orientaci v obchodě může i logo "Vím, co jím", které garantuje odborníky na výživu preferované složení tuků ve výrobku (obsah nasycených mastných kyselin u tuků pod 30% a transmastných kyselin pod 1,3%).
Pojem "palmový" olej uvedený na obale ve složení výrobku je označením původu. Tento název zahrnuje široké spektrum surovin s různým obsahem nasycených a i nenasycených mastných kyselin (tzv. frakce). Některé z nich mají i převahu nenasycených mastných kyselin. Použití palmového oleje ve výrobcích je bezpochyby i z výživového hlediska vhodnější alternativa, jak se vyvarovat použití částečně ztužených tuků v produktech. Po této záměně volají nejen odborníci na výživu, ale stále více se tento zájem objevuje i mezi běžnými spotřebiteli.Z výše uvedených skutečností vyplývá, že informace, z jakých druhů olejů je produkt vyroben, je mnohem méně důležitá oproti významu celkového nutričního složení daného finálního produktu. Palmový olej se v margarinech vždy používá v kombinaci i s dalšími oleji. Jejich volba a vzájemný poměr určují výslednou výživovou hodnotu výrobku. Již samotný palmový olej má z hlediska vlivu na některé rizikové faktory jako např. hladinu cholesterolu vhodnější složení než např. mléčný tuk. Kombinací s jinými oleji s vyšším podílem omega 3 polynenasycených mastných kyselin (např. olejem řepkovým) se výživová hodnota výrobku ještě zlepšuje.Více informací o problematice zdraví a rostlinných olejů a tuků a výrobků z nich vyrobených, jako vhodné součásti pestré vyvážené stravy a zdravého životního stylu lze nalézt na:
Výživová doporučení pro obyvatele ČR

Dokument Ministerstva zdravotnictví Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí

Dokument Státního zdravotního ústavu a Společnosti pro výživu Zdravá školní svačina, aneb uzdravme náš školní automat

S pozdravem a přáním hezkého dne

Petra Neubergová, Infolinka Unilever pro ČR a SR