Storck

pavel.vojta@cz.storck.com

Odpověď na výzvu 2019

Vážený pane Sotáku,

děkujeme za Váš email, rádi bychom se vyjádřili k používání palmového oleje v našich cukrovinkách.

Palmový olej je rostlinný olej, který se extrahuje z dužiny plodu olejové palmy. Je nejrozšířenějším používaným rostlinným olejem na světě. Palmový olej má zvláštní vlastnosti, např. při pokojové teplotě zůstává tuhý, a je tedy důležitou přísadou při výrobě potravin. Co se týče množství a funkčních vlastností, neexistuje adekvátní náhrada tohoto oleje jiným olejem. Žádný jiný jedlý olej, který by měl ze své povahy podobné vlastnosti, není v dostatečném množství k dispozici.

Palmový olej je v malém množství obsažen v různých výrobcích společnosti Storck, např. v krémových náplních. Palmový olej je zapotřebí, protože u cukrářských výrobků poskytuje nezbytnou pevnost, stabilitu a určitou texturu i požadované interakce (tání, postupování chuti). Palmový olej zajišťuje roztíratelnost výrobků, je dlouhotrvající, bez chuti a je velice stabilní při změnách teploty. Není ho možné nahradit jiným rostlinným tukem, aniž by došlo k ovlivnění požadovaných vlastností výrobku. Olej ze sójových bobů, řepkový olej a slunečnicový olej si při pokojové teplotě neuchovávají tuhost, takže při jejich použití by se výrobek rozpustil.

Palmový olej nenajdete v našich výrobcích bez náplní, jako jsou merci tabulkové čokolády nebo bonboniéra Bendicks s peprmintovou příchutí.

Potenciálními zdroji náhražek v podobě oleje ze sójových bobů a řepkového oleje jsou geneticky upravené organismy a tomu se jako společnost snažíme vyhnout. Tyto oleje jsou bohaté na nenasycené mastné kyseliny, a tudíž podléhají oxidaci. To má nepříznivé účinky na chuť a trvanlivost výrobků. Mělo by to dopad na trvanlivost nebo by bylo nezbytné provést chemickou hydrogenaci, díky níž zůstávají tyto oleje při pokojové teplotě tuhé. Ztužování tuků však není akceptovatelné pro spotřebitele ani obchodníky, a to např. kvůli transmastným kyselinám, obsahu cholesterolu v krvi a ischemické srdeční chorobě.

Palmový olej je rovněž důležitým vývozním artiklem zemí, z nichž pochází. Pokud bychom přestali palmový olej používat, odebrali bychom místním farmářům zdroj jejich příjmů. Vzhledem k rostoucí globální poptávce po rostlinných olejích a tucích je palmový olej nenahraditelným zdrojem oleje. Olejová palma poskytuje z hlediska využití půdy nejefektivnější sklizeň. Výnos olejové palmy je pětkrát vyšší než výnosy ze sójových bobů

(0,77 t / ha), čtyřikrát vyšší než výnosy u slunečnice (0,86 t / ha) a třikrát vyšší než výnos řepky (1,33 t / ha). (zdroj: Světový fond na ochranu přírody / WWF)

Jak již bylo uvedeno výše, společnost Storck si je vědoma veřejně diskutovaných problémů v souvislosti s palmovým olejem. Svým dodavatelům společnost Storck doporučuje, aby se při získávání tohoto oleje chovali odpovědně. V současné době neexistuje náznak, že by některý z dodavatelů společnosti Storck prodával palmový olej, který se získává z půdy získané vymýcením deštného pralesa. Aspekty v oblasti ochrany životního prostředí jsou nedílnou součástí filosofie naší společnosti, a tudíž i součástí naší angažovanosti. Ničení deštných pralesů by jednoznačně bylo v rozporu s naším vnímáním udržitelného ekonomického jednání.

Jsme členy iniciativy "Kulatý stůl o udržitelném využití palmového oleje" (RSPO) a "Zelené palmy" (GreenPalm). Iniciativa RSPO byla založena v roce 2004 z popudu organizace WWF za účelem propagace udržitelných způsobů pěstování palmového oleje. Iniciativa "Zelená palma" má stejný cíl u obchodování s palmovým olejem. Více informací o RSPO a Zelené palmě je k dispozici na této adrese: www.rspo.org resp. na této adrese: www.greenpalm.org.

Jako společnost, která je členem iniciativy RSPO, vyjádřila společnost Storck svůj závazek, že do roku 2015 zajistí, aby používala pouze palmový olej, který byl vyroben udržitelným způsobem. Tento svůj závazek plníme.

Pokud to shrnu:

Na rozdíl od jiných olejů vykazuje palmový olej obzvláště dobré vlastnosti, např. schopnost vytvořit u krémových náplní určitou texturu. Společnost Storck si je nicméně vědoma široce diskutovaných problémů ohledně palmového oleje a spolu se svými dodavateli spolupracuje na podpoře odpovědnosti při získávání tohoto oleje. Neexistuje však náznak, že by naší společnosti některý z dodavatelů dodával palmový olej, který byl například získán z půdy, která byla získána vymýcením deštného pralesa.

S pozdravem

Tereza Kakáčková

Product Manager ČR/SR


Odpověď na výzvu 2018

Vážený pane Sotáku,

děkujeme za Vaši nabídku, ale využití zmíněné aplikace neplánujeme.

S pozdravem

Pavel Vojta, Marketing Manager