Rozhovor Emco

Problematiku palmového oleje řeší aktivně a úspěšně již 5 let

Proč jste se rozhodli odstoupit od užívání palmového oleje?

Palmového oleje jsme se rozhodli zbavit v roce 2014 v okamžiku rozjezdu naší nové továrny. Primárním důvodem byl jeho nedobrý nutriční profil. Především pak vysoký obsah nenasycených mastných kyselin, které jsou považovány za riziko pro vznik kardiovaskulárních chorob. Proto jsme palmový olej nahradili českým řepkovým olejem a to v kompletním portfoliu všech našich mysli a ovesných kaší. 

Největšími producenty palmového oleje jsou Malajsie a Indonésie, které jsou zodpovědné za 86 % celosvětové produkce palmového oleje. V těchto oblastech představuje výroba palmového oleje také největší ekologický problém, neboť zde dochází k drancování původního deštného pralesa. Ten je vypalován a nahrazován palmovými plantážemi. Podle údajů z roku 2015 se stala Indonésie těmito aktivitami největším producentem emisí na světě a předčila dokonce i Spojené státy či pětkrát lidnatější Čínu.

Převzato ze stránek: https://emco.cz/zdravi-a-vyziva/palmovy-olej-ucinky-vase-zdravi/ 

Výrobci často argumentují, že palmový olej nelze nahradit díky jeho unikátním vlastnostem, je to pravda?

Je pravda, že palmový olej je z pohledu konzistence velmi dobře zpracovatelný. Nahradit ho lze, ale někdy jen za cenu chuťových, technologických nebo cenových kompromisů.

Jak by jste zhodnotil palmový olej z pohledu dopadu na zdraví?

Negativně. Právě z pohledu obsahu nasycených mastných kyselin, ale dobré je porovnat i obsah Omega 3 a Omega 6. 

Obsah nasycených mastných kyselin je až 50 %, s tím souvisí neblahý účinek na naše cévy, které se mohou ucpávat. To může vést až k infarktu nebo kornatění tepen. Na druhou stranu palmový olej obsahuje velké množství vitamínu E a přírodních karotenů, které působí proti negativním vlivům tzv. volných radikálů z okolního prostředí.  

Experimentální údaje navíc ukazují, že zvýšený příjem nasycených tuků v naší stravě může ovlivňovat dokonce i vznik cukrovky a usnadňovat vznik a propagaci chronických zánětlivých změn v organismu, stejně tak jako nádorových onemocnění. 

Převzato ze stránek: https://emco.cz/zdravi-a-vyziva/palmovy-olej-ucinky-vase-zdravi/

Mělo nahrazení palmového oleje nějaký pozitvní nebo negativní dopad na objem prodeje Vašich výrobků?

Na prodeje našich výrobků má vliv tolik faktorů, že je těžké izolovat je dopad odstranění palmáče. Ale jisté je, že nám mnoho lidí za naše rozhodnutí děkovalo.  

Proč myslíte, že ostatní výrobci tak zarputile trvají na užívání palmového oleje, který má prokazatelně za následek devastaci posledních tropických pralesů? 

Hodně potravinářských výrobků je produkováno velkými nadnárodními firmami, které prodávají mnoho kategorií výrobků a protože některé z nich PO obsahují, nemohou se k němu principiálně stavět pozitivně. 

Poslední dobou se začíná zvedat odpor proti plastovým odpadům. Plánujete také reagovat na tento trend a navrhnout obaly tak, aby byly jednoduše rozložitelné případně kompostovatelné? 

Ano, chtěli bychom začít obalem našich Mysli sušenek, který bychom rádi nakupovali v rozložitelné kvalitě.  

Na otázky odpovídá Martin Jahoda šéf marketingu a spolumajitel Emca