Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Na základě souladu s Obecným nařízením na ochranu osobních údajů (GDPR - General Data Protection Regulation) Vám předkládáme informace ohledně zpracování Vašich osobních údajů:

Osobní údaje získáváme na základě:

  • vašeho dárcovství (pro zpracování darovací smlouvy/ potvrzení o daru pro daňové účely),
  • případně na základě Vašeho souhlasu se zasíláním newsletteru
  • nebo na základě Vašeho souhlasu s pořízením fotografií a jejich zveřejněním v rámci realizovaných dobročinných aktivit naší organizace.

Účelem zpracování osobních údajů je informování o naši činnosti a novinkách (newsletter zasílaný emailem), vedení účetnictví, pořízení fotografií z benefičních a jiných akcí.

Zpracováváme:

  • Jméno a příjmení
  • Emailová adresa
  • Adresa místa bydliště (příp. doručení)
  • Telefon

Osobní údaje neposkytujeme třetím stranám, pokud tato povinnost není dána zákonem (vedení účetnictví, kontroly orgánů apod.).

V případě potřeby lze údaje upravit, doplnit, vymazat, nahlédnout na rozsah. V takovém případě se, prosím, obraťte na email: info@laudatosi.cz.