I.D.C.Holding

info@idc.sk

Odpověď na výzvu 2019

Dobrý deň, pán Soták, predpokladám, že si budeme rozumieť aj po slovensky.

Dovoľte, aby sme reagovali na váš mail týkajúci sa palmového oleja.

S odporúčaniami na výmenu za iný tuk sa stretávame často. Je nám vyčítané, že sme zmenili receptúru, keďže v minulosti sa používali rastlinné oleje. S vedomosťami, ktorými dnes disponujeme, však nie je možné a ani morálne, aby sme sa vrátili k rastlinným olejom. Palmový tuk sme vo výrobkoch začali používať v roku 2006, kedy sa nám podarilo nahradiť dovtedy používané stužené rastlinné tuky. Hlavný dôvod tejto zmeny bola ochrana zdravia všetkých milovníkov tradičných sladkostí od Horaliek, Kakaové rezy či Kávenky alebo Milu. Totiž, na to, aby boli rastlinné oleje použiteľné do krémov a naplní, museli prejsť čiastočnou hydrogenáciou - stužením. Neskôr sa ukázalo, že takto upravené (stužované) oleje obsahujú vysoký podiel trans mastných kyselín (TFA), ktoré preukázateľne prispievajú k poškodeniu cievneho systému aj srdca. Práve kvôli týmto poznatkom sa v Sedite začal postupne znižovať obsah stužených rastlinných olejov aj nad rámec zákona. V tom čase sme predišli zákonom stanovené obmedzenia a rastlinné tuky sme úplne vymenili za palmový olej. Medzičasom sa zmenila aj legislatíva a aktuálne by nám rastlinné tuky zákon ani nedovolil využívať, práve kvôli zdravotným dopadom.

Palmový olej je v našich zemepisných šírkach prirodzene tuhý, a preto ho nie je nutné hydrogenizovať (stužovať). Má dokonca nízky podiel nasýtených mastných kyselín, ktorých príjem svetová zdravotnícka organizácia tiež odporúča kontrolovať. O zdraviu prospešnejšej alternatíve ako je palmový olej zatiaľ nevieme, preto chráni Sedita zdravie svojich zákazníkov týmto spôsobom. Dôležité je pre nás zloženie tukov, často sú nám odporúčané rastlinné oleje, ale tie sú zo zdravotných, ale aj legislatívnych dôvodov vylúčené. Odporúčané nám je niekedy napr. maslo. Maslo má však stále o takmer 20% viac nasýtenych mastných kyselín, čiže zo zdravotného hľadiska je jeho používanie rizikovejšie. No paradoxne najväčší dopad tejto zmeny by pocítili dažďové pralesy. Dôležité je povedať, že palmový tuk sa pre jeho vynikajúce vlastnosti používa v 50% výrobkov, ktoré nájdeme v obchodoch - okrem sladkostí aj v ďalších potravinách, ale najmä v kozmetike a aj ako dôležitá súčasť biopalív. Zameniť palmový olej v globálnom meradle za niečo iné, a to znamená akýmkoľvek iným typom oleja, je z ekologického hľadiska neprijateľné. Nijaká iná surovina nedokáže pokryť požiadavky trhu bez toho, aby svet čelil obrovskej environmentálnej katastrofe.

Naďalej platí, že v našej spoločnosti prikladáme téme palmového oleja vysokú dôležitosť, dokonca investujeme do výskumu a hľadaniu alternatív. Doterajšie závery sú však také, že nie je vhodnejšia alternatíva, či už z environmentálneho, zdravotného alebo sociálneho hľadiska.Ostáva na každej spoločnosti, aby si strážila svoje distribučné reťazce tak ako my, keďže nakupujeme z Malajzie, ktorá má bezodpadové hospodárstvo a dlhodobo udržateľnú environmentálnu politiku.

Nemôžeme a ani vám nechceme sľúbiť, že v dohľadnej dobe vymeníme palmový olej, pretože ide o zdravšiu alternatívu než škodlivé stužované rastlinné oleje, ktoré sa využívali kedysi. Vieme vám ale zaručiť, že na túto tému vedieme rozsiahly výskum a že si vždy strážime naše distribučné reťazce a odsudzujeme využívanie zdraviu škodlivých surovín alebo nakupovanie surovín od neoverených dodávateľov. Pokiaľ by ste mali záujem viesť diskusiu na odbornejšej úrovni, radi vám pošleme informačné zdroje k téme palmového oleja, ktoré však na Slovensku málokto z odporcov palmového oleja študuje. Bohužiaľ sa takto ľahko šíri dezinformačná kampaň. My sa dištancujeme od nepodložených fám, ale sme možno ako jediní otvorení konštruktívnej diskusii s každým, kto má záujem.

S pozdravom / Best regards