Zrecyklovat

Co nemůžeme zamítnout, zredukovat a zužitkovat, tak...

Můžeme vytřídit

k následné recyklaci

Třídění odpadu má svoje pravidla.

Pozor: existuje i odpad, který není recyklovatelný:

  • zrcadlo 
  • křišťál
  • žárovky
  • keramika
  • fotopapír,. účtenky
  • mnoho směsných obalů potravin (speciální označení)