Redukujme odpad

Obzvláště ten plastový

Jak je to s tvorbou odpadků

Kolik toho vyhodíme?


Každých minutu se nakoupí na světě 1 000 000 plastových lahví

Méně než polovina láhví je shromážděna za účelem recyklace a pouze 7 % z obalů nahromaděných k recyklaci se využije k výrobě nových láhví 

Každoročně skončí ve světových mořích a oceánech přibližně 10 milionů tun odpadků. Lahve od nápojů a nákupní tašky na jedno použití jsou hlavním typem drobného odpadu, se kterým se lze setkat v mořském prostředí. 

Celosvětový objem plastového odpadu je 300 milionů tun 

= 300 000 000 000 kg

Ostrov odpadů

"Sedmý kontinent"

  • Je místo zvýšené koncentrace mořského odpadu, který se zde nahromadil v severním tichomořském koloběhu
  • "sedmý kontinent" je 6x větší než Francie 
  • Skvrna se skládá především z malých úlomků různých plastů a chemických kalů. Není viditelná ze satelitních snímků, vzhledem k tomu, že plast a kal přejímají barvu oceánu, ve kterém plavou.   

Odpady ohrožují i lidské zdraví

Kvůli fotodegradaci plastů, které se tak rozpadají na menší a menší kousky, vstupují umělé látky do potravního řetězce prostřednictvím živočichů, kteří se živí planktonem - tito živočichové přirozeně nedokážou při filtraci vody odlišit částečky plastů od částeček planktonu

Past na zvířata a falešné sousto

Podle statistik Programu OSN pro životní prostředí způsobuje znečištění plasty ročně úhyn více než milionu mořských ptáků a více než 100.000 mořských savců

Zdroje: