HIPP

blumentrit@hipp.cz>

Vážený pane Sotáku,

K Vámi zaslanému dotazu na původ palmového oleje používaného společností HIPP přijměte následující sdělení.

V souladu se svou filozofií používá společnost HiPP BIO palmový olej, který se získává pouze z udržitelných zdrojů, čímž podporuje ochranu deštných pralesů a zachování jejich biodiverzity. Pro palmový olej zpracovávaný společností HIPP se tedy nekácejí deštné pralesy a ani se neuplatňuje monokulturní hospodářství; naopak je udržována biologická rozmanitost a do procesu výroby jsou zapojeni původní obyvatelé.

Většinu palmového oleje, který používá společnost HiPP, vyrábí jihoamerická společnost, která je již od roku 1994 držitelem certifikace ekologické produkce a spolupracuje s místními drobnými farmáři. Kromě nejrůznějších ekologických certifikací a nezávislé certifikace od organizací Rainforest Alliance a RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) provádí společnost HiPP i své vlastní audity, kterými ověřuje dodržování sociálních a ekologických standardů. Společnost HiPP získala od organizace Rainforest Alliance ocenění za své příkladné jednání jako ekologicky a sociálně odpovědný výrobce.

Společnost HiPP palmový olej používá pouze v malém množství a to u skupin produktů, které vyžadují jeho specifické vlastnosti z nutričních a technologických důvodů. Jedná se zejména o potraviny, jejichž hlavní složkou je mléko. Kyselina palmitová je masná kyselina vyskytující se také v mateřském mléce a má tudíž nezastupitelnou roli v dětské výživě a je velmi důležitá pro vývoj malých dětí. Stanovisko k opodstatněnosti využití palmového oleje jako jedné ze součástí dětské kojenecké výživy vydala již v lednu 2016 Pracovní skupina pro dětskou gastroenterologie České pediatrické společnosti.

Společnost HiPP dnes spolupracuje se sítí více než 8000 smluvních dodavatelů a je jedním z největších zpracovatelů ekologicky vyráběných surovin. Značka HiPP jsou jednou z nejpopulárnějších německých značek a symbolem podnikání v souladu s ekologickou, ekonomickou a sociální udržitelností. Slogan "Nejlepší z přírody. Nejlepší pro přírodu" je měřítkem s nímž se trvale měří růst společnosti a jejích produktů.

Společnost HiPP se vyznačuje ekologickým zemědělstvím a udržitelnými hodnotami již více než 60 let. Úzce spolupracuje s ekologickými organizacemi, a hraje aktivní roli v iniciativě "Biodiverzita v dobré společnosti" na ochranu biologické rozmanitosti.

S pozdravem a přáním hezkého dne,

Magdalena Blumentrit, Nutrition Specialist